ในศตวรรษที่ 19 อะไรทำให้เกิดการเลือกตั้งทั่วไปในสหราชอาณาจักร

ในศตวรรษที่ 19 อะไรทำให้เกิดการเลือกตั้งทั่วไปในสหราชอาณาจักร


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

การสแกนรายชื่อรัฐบาลอังกฤษในศตวรรษที่ 19 อย่างรวดเร็วเผยให้เห็นว่าแม้วาระการดำรงตำแหน่งจะจำกัดอยู่ที่เจ็ดปี รัฐสภาส่วนใหญ่ก็อยู่ได้ไม่นาน แทนที่การเลื่อนตำแหน่ง (ยุบ) ของรัฐสภาโดยพระมหากษัตริย์ซึ่งทำหน้าที่ภายใต้คำแนะนำของนายกรัฐมนตรีมักจะเริ่มการเลือกตั้งใหม่

ฉันได้อ่านเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้หลายครั้ง เช่น กฎข้าวโพด แต่ยังไม่ได้เรียนรู้มากพอที่จะก้าวกระโดดจากกรณีตัวอย่างไปสู่หลักการทั่วไปด้วยความชัดเจน

ภายใต้สถานการณ์ใดที่รัฐสภาแห่งศตวรรษที่ 19 ถูกยุบ และอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้แสดงหลัก ระหว่างนายกรัฐมนตรี รัฐสภา พระมหากษัตริย์ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ฯลฯ ใครบ้างที่สามารถใช้อิทธิพลเพื่อบังคับให้มีการเปลี่ยนแปลง?


คำตอบที่มีอยู่ให้ภูมิหลังที่ดีเยี่ยมต่อสถานการณ์ทางการเมืองในศตวรรษที่สิบเก้า ฉันจะพยายามตอบประเด็นเฉพาะที่ยกมาในคำถาม


ก่อนที่ฉันจะเริ่ม ฉันต้องการชี้แจงบางประเด็น

ประการแรก ความสามารถของพระมหากษัตริย์ในการยุบสภาอยู่ภายใต้สิ่งที่เรียกว่าพระราชอำนาจ นับตั้งแต่ "การปฏิวัติอันรุ่งโรจน์" และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ร่างพระราชบัญญัติสิทธิ พ.ศ. 2232 ที่ตามมา การใช้พระราชอำนาจก็ถูกจำกัด มาตรา 1 ของกฎหมายว่าด้วยสิทธิระบุว่า:

"อำนาจของการระงับกฎหมายหรือการดำเนินการตามกฎหมายโดยผู้มีอำนาจของกษัตริย์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากรัฐสภาถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย"

นอกจากนี้ บิลสิทธิยืนยันว่ารัฐสภามีสิทธิที่จะจำกัดการใช้อภิสิทธิ์ที่เหลืออยู่ (ซึ่งพวกเขาทำในพระราชบัญญัติสามปี ค.ศ. 1694)

ในทางปฏิบัติ นี่หมายความว่าพระมหากษัตริย์ไม่สามารถยุบรัฐสภาได้อีกต่อไปหากปราศจากความยินยอมของรัฐสภา (อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นเฉพาะในเรื่องนี้ รัฐสภาถูกยุบเนื่องจากการสิ้นพระชนม์ของพระมหากษัตริย์ ดังเช่นที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2363 แม้ว่า - เพื่อความเป็นธรรม - นี่เป็นกรณีที่รุนแรงมาก!)

ประเด็นสำคัญประการที่สองคือ ในศตวรรษที่สิบเก้า พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและมีสิทธิโดยสมบูรณ์ที่จะแต่งตั้งใครก็ได้ตามประสงค์ เห็นได้ชัดว่าสิ่งนี้สามารถ - และทำให้เกิดปัญหาได้ อันที่จริงสิ่งนี้เป็นสาเหตุของสิ่งที่เรียกว่า "ทศวรรษแห่งความไร้เสถียรภาพระดับรัฐมนตรี" ในยุคพระเจ้าจอร์จที่ 2 ในศตวรรษก่อนหน้า รัฐบาลมีบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาสถาบันนายกรัฐมนตรีบนเว็บไซต์ของพวกเขา

สุดท้ายนี้ เราควรจำไว้ว่าพรรคการเมืองในสหราชอาณาจักรเริ่มรวมตัวกันเป็นพรรคประเภทที่เราจะรับรู้ในวันนี้ในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 / ต้นศตวรรษที่สิบเก้า ในช่วงเวลาประมาณ 1760 ถึง 1834 ก่อนหน้านี้ "กฤต" และ กลุ่ม "ส.ส." ในรัฐสภาถือเป็นกลุ่มพันธมิตรที่หลวมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีมุมมองและเป้าหมายที่คล้ายคลึงกันในวงกว้าง อย่างไรก็ตาม ไม่มี "พรรคการเมือง" ในร่างกฎหมายเฉพาะที่มาก่อนรัฐสภา เมื่อถึงปี พ.ศ. 2377 กลุ่มต่างๆ ได้รับการยอมรับอย่างดีว่าโรเบิร์ต พีลสามารถออกแถลงการณ์ของแทมเวิร์ธเพื่อกำหนดเป้าหมายของ "พรรคอนุรักษ์นิยม" ได้

การแยกส่วนเสร็จสมบูรณ์อย่างมีประสิทธิภาพโดยการเลือกตั้งลุ่มน้ำในปี ค.ศ. 1852 ซึ่งระบบสองพรรคของพรรคอนุรักษ์นิยมและพรรคเสรีนิยมได้เกิดขึ้น


ดังนั้น เพื่อตอบคำถามเฉพาะของคุณ:

ภายใต้สถานการณ์ใดที่รัฐสภาแห่งศตวรรษที่ 19 ถูกยุบ และอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้แสดงหลัก

โดยปกตินายกรัฐมนตรีจะขอให้พระมหากษัตริย์ทรงยุบสภา อาจเป็นเพราะพวกเขาไม่สามารถสั่งการให้ความเชื่อมั่นของรัฐสภาหรือจัดตั้งรัฐบาลที่มั่นคง (เช่น ในการเลือกตั้งปี 1807)

ก่อนการเกิดขึ้นของระบบสองพรรคในช่วงกลางศตวรรษ กฎหมายที่ขัดแย้งกันในประเด็นต่าง ๆ เช่น การปลดปล่อยคาทอลิกหรือการปฏิรูปรัฐสภาทำให้พันธมิตรทางการเมืองต่างๆ เปลี่ยนและปฏิรูป นายกรัฐมนตรีด้าน "ผิด" ของกฎหมายดังกล่าวอาจสูญเสียความเชื่อมั่นของรัฐสภาได้อย่างง่ายดาย (หรือของพระมหากษัตริย์ที่แต่งตั้งพระองค์)

กฎหมายที่ขัดแย้งกันหลังจากพรรคการเมืองใหม่เริ่มมีขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 1830 เช่น การยกเลิกกฎหมายข้าวโพด สามารถแบ่งพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นใหม่และทำให้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแข็งแกร่งขึ้น (เช่นเดียวกับกรณีของ Robert Peel ใน การเลือกตั้งในปี ค.ศ. 1841) หรือบ่อนทำลายอย่างร้ายแรง (โรเบิร์ต พีลลาออกในปี ค.ศ. 1847 แทนที่จะขอให้ยุบสภา เกรงว่าการเลือกตั้งที่จะมาถึงจะกลายเป็นการลงคะแนนอย่างมั่นใจ)

นายกรัฐมนตรีสามารถขอยุบสภาได้เพราะต้องการหาความได้เปรียบทางการเมือง นี่เป็นกรณีในการเลือกตั้งปี 1806 จากนั้น ในขณะนี้ ความพยายามที่จะแสวงหาความได้เปรียบทางการเมืองในการเลือกตั้งก็ไม่ประสบผลสำเร็จเสมอไป มีการเลือกตั้งทั่วไปอีกครั้งในปี พ.ศ. 2350!

ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น การล่มสลายจะเกิดขึ้นจากการสิ้นพระชนม์ของพระมหากษัตริย์ (เช่น การเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2363)

นอกจากนี้ ในศตวรรษที่สิบแปดและสิบเก้า เป็นเรื่องปกติที่นายกรัฐมนตรีจะเรียกร้องให้มีการยุบสภาตามพระราชบัญญัติรัฐสภาซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อระบบการเลือกตั้ง เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น เช่น ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2375 ตามพระราชบัญญัติปฏิรูป พ.ศ. 2375 อย่างไรก็ตาม เมื่อการกระทำดังกล่าวมาถึงช่วงปลายชีวิตของรัฐสภา เช่นเดียวกับพระราชบัญญัติผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2427 การเลือกตั้งก็อาจล่าช้าเช่นเคย กับ (การเลือกตั้ง พ.ศ. 2428)

ระหว่างนายกรัฐมนตรี รัฐสภา พระมหากษัตริย์ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ฯลฯ ใครบ้างที่สามารถใช้อิทธิพลเพื่อบังคับให้มีการเปลี่ยนแปลง?

นายกรัฐมนตรีอาจขอให้พระมหากษัตริย์ทรงยุบสภา ดังนั้น ในขณะนี้ การประชุมระหว่างพระมหากษัตริย์และนายกรัฐมนตรีเป็นเรื่องส่วนตัว เราจึงไม่ทราบว่าคำขอของนายกรัฐมนตรีถูกปฏิเสธบ่อยเพียงใด

รัฐสภาสามารถทำให้ตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีไม่สามารถป้องกันได้ ในกรณีเช่นนี้ นายกรัฐมนตรีอาจลาออกหรือขอให้พระมหากษัตริย์ยุบสภาและบังคับให้มีการเลือกตั้ง

เมื่อถึงศตวรรษที่สิบเก้า พระมหากษัตริย์ไม่มีอำนาจในการยุบสภาอีกต่อไป เว้นแต่จะได้รับการร้องขอจากรัฐสภาเอง ซึ่งปกติแล้วจะเป็นตัวของนายกรัฐมนตรี

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ได้พูดในเรื่องนี้


คลิกลิงก์ "การเลือกตั้ง" ในรายการ Wikipedia ของรัฐสภาสหราชอาณาจักรเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกตั้งแต่ละครั้ง


อำนาจสำคัญของรัฐสภาในตอนนั้น (และตอนนี้) คือการควบคุมอุปทาน นั่นคือ จำนวนเงินที่เก็บจากการเก็บภาษีที่ส่งไปยังพระมหากษัตริย์ หากพระมหากษัตริย์ (เช่น รัฐบาล) ไม่สามารถให้รัฐสภาจัดหาเสบียงตามที่ต้องการได้ ในภาวะสุดโต่ง รัฐบาลไม่มีทางเลือกนอกจากต้องยุบสภาและจัดการเลือกตั้ง

ยิ่งไปกว่านั้น พระราชบัญญัติ Septennial Act of 1715 กำหนดให้พระมหากษัตริย์ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งอย่างน้อยทุก ๆ เจ็ดปี (ซึ่งลดลงเหลือห้าปีในปี 1911)

มันเพิ่มระยะเวลาสูงสุดของรัฐสภา (และด้วยเหตุนี้ระยะเวลาสูงสุดระหว่างการเลือกตั้งทั่วไป) จากสามปีเป็นเจ็ดปี เพดานเจ็ดปีนี้ยังคงอยู่ในกฎหมายตั้งแต่ปี ค.ศ. 1716 ถึง พ.ศ. 2454

พระราชบัญญัติดังกล่าวล้มล้างบทบัญญัติของพระราชบัญญัติสามปี พ.ศ. 1694 ซึ่ง "กำหนดให้รัฐสภาต้องประชุมทุกปีและจัดการเลือกตั้งทั่วไปทุกๆ สามปี"


กิจกรรม

กุญแจ ภายใน ความกังวลคือ:

 • ยอดเยี่ยม ความอดอยากของชาวไอริช พ.ศ. 2388 และ พ.ศ. 2395 เสียชีวิตเกือบ 800,000 ราย ซึ่งส่งผลให้มีนัยสำคัญ การปฏิรูปที่ดิน
 • การปฏิรูปสังคมมากมายโดย รัฐสภา (คิดว่าดิคเก้นส์ เบลคเฮาส์)
 • บางคนเน้นที่ การศึกษา
 • บาง การปฏิรูปรัฐสภา สำหรับรัฐบาลที่เป็นตัวแทนมากขึ้น

หลัก ภายนอก ความกังวลคือ สงครามไครเมีย (1854) (เกมที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขา) และอาณานิคม สงครามโบเออร์.

โดยสรุป ศตวรรษที่ 19 เป็นช่วงของการปฏิรูปที่ค่อยๆ เพิ่มระบอบประชาธิปไตยทางการเมือง และปรับปรุงสภาพเศรษฐกิจและสังคมสำหรับประชากรทั่วไป

การปรับปรุงเหล่านี้ ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ.

บุคคล

เพื่อให้การปฏิรูปดังกล่าวเกิดขึ้น บริเตนในศตวรรษที่ 19 มีบุคคลที่มีความโดดเด่นคือ เต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลง (ในทางการเมือง) หรือมี วิธีที่ดีกว่า (ชีวิต การทำสิ่งต่างๆ การค้าขาย ฯลฯ)

กุญแจ ทางการเมือง ผู้นำ:

 • ดับเบิลยู แกลดสโตน - ผู้นำเสรีนิยม (วิกส์)
 • Benjamin Disraeli - ผู้นำอนุรักษ์นิยม (Tory)
 • ลอร์ดซอลส์บรี - อนุรักษ์นิยม
 • Robert Peel - อนุรักษ์นิยม

บุคคลที่มีชื่อเสียงในเรื่อง ความคิด / แรงกดดันทางการเมือง:

 • William Wilberforce - เพื่อยกเลิกการค้าทาส
 • Richard Cobden - สำหรับลีกกฎหมายต่อต้านข้าวโพด
 • John Bright - สำหรับการค้าเสรีและกับ Cobden ทำงานเกี่ยวกับ Corn Laws
 • คาร์ล มาร์กซ์ - ผู้ซึ่งใช้ชีวิตในวัยผู้ใหญ่ในลอนดอน ประเทศอังกฤษ พัฒนาผลงานชิ้นเอกของเขา และมีอิทธิพลอย่างชัดเจนในการปฏิรูปสังคมของอังกฤษในศตวรรษที่ 19
 • Frederic William Maitland - ไม่เป็นที่นิยม (ในระดับสากล) แต่ได้รับความเคารพอย่างสูงจากนักกฎหมาย นักการเมือง และนักวิชาการชาวอังกฤษสำหรับวิทยานิพนธ์นี้ (ตอนอายุ 25 ปี) ชาวอังกฤษที่เข้าใจเสรีภาพอย่างชัดเจน (เช่น ผู้มีอิทธิพลต่อการปฏิรูปรัฐสภา)

รัฐสภาอังกฤษสามารถอยู่ได้ไม่เกินเจ็ดปี (จนถึงปี 1911 เมื่อเปลี่ยนเป็นห้าปี) และในทางปฏิบัติ การเลือกตั้งมักถูกเรียกในปีที่หก ดังนั้นผมจะเน้นไปที่การเลือกตั้งที่อาจจะเรียกก่อนปี 6 หรือเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนพรรค นี่คือรายการการเลือกตั้งทั่วไปของอังกฤษ

ประเด็นสำคัญคือบุคลิกที่หล่อหลอมเหตุการณ์ภายนอกเหล่านี้

การเลือกตั้งครั้งแรกของศตวรรษที่ 19 ในปี 1802 ถูกจัดขึ้น "ตามกำหนดเวลา" หกปีหลังจากปี 1796 แต่ในการเลือกตั้งครั้งถัดไป รัฐบาลส. ค. 1806 ที่มีอำนาจล้มลงเมื่อผู้นำผู้ต่อต้านนโปเลียนผู้ยิ่งใหญ่ วิลเลียม พิตต์ผู้น้องเสียชีวิต . แทนที่รัฐบาลของ Whig ใช้เวลาเพียงหนึ่งปีจนถึงปี พ.ศ. 2350 ถูกแทนที่โดย Tories

รัฐบาลอื่นของส. รัฐบาลทั้งสองของ Whig ที่ตามมามีอายุสั้น

เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2378 รัฐบาลสองสามรัฐบาลถัดมาหมุนรอบเซอร์โรเบิร์ต พีล ในทางเทคนิคแล้ว เขาเป็นนักอนุรักษ์นิยม เขาเป็น "ลัทธิฟิวชั่นนิยม" ผู้ซึ่งได้รับตำแหน่งในปี พ.ศ. 2378 ในฐานะนายกรัฐมนตรีหัวโบราณที่ได้รับการสนับสนุนจาก Whig นอกจากนี้ เขายังสนับสนุนรัฐบาลของ Whig ที่ตามมาในปี 1837 และ "บกพร่อง" กลับไปที่ Tories ในปี 1841

การเลือกตั้งในปี ค.ศ. 1852 ถือเป็นการเลือกตั้งแบบ "ลุ่มน้ำ" ตราบเท่าที่แบ่งพรรคอนุรักษ์นิยมและพรรคเสรีนิยมออกเป็นพรรคส. (สิ่งที่คล้ายกันเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาในปี 1980 ที่ผลักดันให้พรรคอนุรักษ์นิยมส่วนใหญ่เข้าสู่พรรครีพับลิกันและพรรคเสรีนิยมส่วนใหญ่เข้าสู่พรรคประชาธิปัตย์) ทอรีส์กลายเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมและวิกส์พรรคเสรีนิยม

เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2400 การเลือกตั้งช่วงกลางศตวรรษถูกครอบงำโดยลอร์ดพาลเมอร์สตันซึ่งเป็นผู้จัดการนโยบายต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จ มันเป็น "เรื่องบังเอิญ" ที่เขายังเป็นพวกเสรีนิยมและดังนั้นจึงเป็นวิก แต่การเลือกชายผู้นี้จากความสำเร็จของนโยบายต่างประเทศทำให้การปฏิรูปสังคมแบบเสรีผ่านพ้นไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากอาชญากรรมและสงครามฝิ่นครั้งที่สองในช่วงกลาง ทศวรรษที่ 1850

ในช่วงหลังของศตวรรษที่ 19 นายกรัฐมนตรีฝ่ายอนุรักษ์นิยมและเสรีนิยมชั้นนำทั้งสองท่านคือ Disraeli และ Gladstone ได้ทำการสำรวจเกือบเท่าๆ กัน แต่ไม่มีเสียงข้างมาก รัฐบาลของพวกเขาถูกฝ่ายที่สามโยนทิ้ง โดยเฉพาะพรรคชาติไอริช ที่รักษาสมดุลของอำนาจไว้


สหราชอาณาจักร ระหว่างปี ค.ศ. 1754 ถึง ค.ศ. 1783

Henry Pelham เสียชีวิตในปี ค.ศ. 1754 และถูกแทนที่ในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารโดยดยุคแห่งนิวคาสเซิลน้องชายของเขา นิวคาสเซิลมีไหวพริบ เฉลียวฉลาด และทำงานหนัก และมีประสบการณ์ทางการเมืองมากมาย แต่เขาขาดความมั่นใจในตนเองและการมองเห็นที่กว้าง และเขาถูกขัดขวางจากการอยู่ในสภาขุนนาง ในปี ค.ศ. 1755 Henry Fox ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศและทำหน้าที่เป็นโฆษกฝ่ายบริหารในคอมมอนส์ การเลื่อนตำแหน่งของฟ็อกซ์ทำให้ชายคนหนึ่งที่น่าสนใจและโดดเด่นกว่าวิลเลียม พิตต์ผู้เฒ่าผู้เป็นรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่ง พิตต์เข้าสู่รัฐสภาในฐานะส.ส.ฝ่ายค้านในช่วงทศวรรษ 1730 ใน 1,746 เขาได้รับแต่งตั้งให้เป็นนายพล paymaster, สำนักงานของรัฐที่ร่ำรวยมาก. แต่พิตต์ซึ่งมีความทะเยอทะยานเพื่อชื่อเสียงและการยอมรับมากกว่าเงิน ยังคงไม่พอใจ อย่างไรก็ตาม กษัตริย์ไม่ชอบเขาและขัดขวางอาชีพการงานของเขาได้สำเร็จ ในปี ค.ศ. 1755 เขาไล่พิตต์ซึ่งเริ่มโจมตีนิวคาสเซิลในประเด็นนโยบายของจักรวรรดิและต่างประเทศ


รื้อสร้างใหม่

การเหยียดเชื้อชาติยังคงเป็นพลังที่แพร่หลายในภาคเหนือและภาคใต้ และในช่วงต้นทศวรรษ 1870 ชาวเหนือจำนวนมากได้เริ่มโทษปัญหาของการฟื้นฟูบูรณะเกี่ยวกับความด้อยกว่าของผู้มีสิทธิเลือกตั้งผิวดำ

ในเวลาเดียวกัน การตัดสินใจที่สำคัญของศาลฎีกาสหรัฐกระทบกับการคุ้มครองที่ได้รับจากการแก้ไขและกฎหมายรัฐธรรมนูญยุคฟื้นฟู คำตัดสินของศาลในคดีโรงฆ่าสัตว์ (ค.ศ. 1873) ระบุว่าการแก้ไขครั้งที่ 14 มีผลบังคับใช้เฉพาะกับอดีตทาสเท่านั้น และคุ้มครองเฉพาะสิทธิ์ที่ได้รับจากรัฐบาลกลางเท่านั้น ไม่ใช่โดยรัฐ

สามปีต่อมา ในสหรัฐอเมริกา v. Cruikshank ศาลฎีกาได้พลิกคำตัดสินของชายผิวขาวสามคนที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดเกี่ยวกับการสังหารหมู่ชายผิวดำมากกว่า 100 คนในเมือง Colfax รัฐลุยเซียนาในปี 1873 โดยเป็นส่วนหนึ่งของข้อพิพาททางการเมือง ชายเหล่านี้ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานละเมิดพระราชบัญญัติบังคับใช้ พ.ศ. 2413 ซึ่งห้ามการสมรู้ร่วมคิดเพื่อปฏิเสธสิทธิตามรัฐธรรมนูญของพลเมืองปี 2019 และตั้งใจที่จะต่อสู้กับความรุนแรงโดยคูคลักซ์แคลนต่อคนผิวดำในภาคใต้

คำตัดสินของศาลฎีกา 2014 ว่าคำมั่นสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 14 เกี่ยวกับกระบวนการอันควรและการคุ้มครองที่เท่าเทียมกันครอบคลุมการละเมิดสิทธิของประชาชนในปี 2019 โดยรัฐ แต่ไม่ใช่โดยบุคคลในปี 2557 จะทำให้การดำเนินคดีกับความรุนแรงต่อต้านคนผิวดำยากขึ้นแม้ว่า Klan และกลุ่มผู้มีอำนาจสูงสุดผิวขาวอื่น ๆ กำลังช่วยเพิกถอนสิทธิ์ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผิวดำและยืนยันการควบคุมสีขาวของภาคใต้อีกครั้ง


สารบัญ

พระราชบัญญัติสหภาพ 1707 แก้ไข

ก้าวแรกสู่ความเป็นเอกภาพทางการเมืองเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1707 เมื่อรัฐสภาสกอตแลนด์และอังกฤษอนุมัติ กิจการของสหภาพ ซึ่งรวมสองรัฐสภาและสองตำแหน่งพระราชวงศ์

บางทีผลประโยชน์เพียงอย่างเดียวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับสกอตแลนด์ของสหภาพก็คือสกอตแลนด์สามารถเพลิดเพลินกับการค้าเสรีกับอังกฤษและอาณานิคมของเธอในต่างประเทศ ในส่วนของอังกฤษ พันธมิตรที่เป็นไปได้สำหรับรัฐในยุโรปที่เป็นปรปักษ์กับอังกฤษได้ถูกทำให้เป็นกลาง

บางแง่มุมของอาณาจักรอิสระในอดีตยังคงแยกจากกัน ตัวอย่างของสถาบันสก็อตและอังกฤษที่ไม่ได้รวมเข้ากับระบบของอังกฤษ ได้แก่ กฎหมายสก็อตและอังกฤษซึ่งยังคงแยกจากกัน เช่นเดียวกับระบบธนาคารของสก็อตแลนด์และอังกฤษ โบสถ์เพรสไบทีเรียนแห่งสกอตแลนด์และนิกายแองกลิกันนิกายเชิร์ชออฟอิงแลนด์ก็แยกจากกันเช่นเดียวกับระบบของ การศึกษาและการเรียนรู้ที่สูงขึ้น

เนื่องจากชาวสก็อตได้รับการศึกษาเป็นอย่างดี พวกเขาจึงมีส่วนสนับสนุนทั้งรัฐบาลของสหราชอาณาจักรและการบริหารของจักรวรรดิอังกฤษอย่างไม่สมส่วน

ไอร์แลนด์เข้าร่วมกับ Act of Union (1800) Edit

ขั้นตอนที่สองในการพัฒนาสหราชอาณาจักรมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2344 เมื่อบริเตนใหญ่รวมเข้ากับไอร์แลนด์เพื่อจัดตั้งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์

สหภาพนิติบัญญัติแห่งบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เสร็จสมบูรณ์ภายใต้พระราชบัญญัติสหภาพ 1800 เปลี่ยนชื่อประเทศเป็น "สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์" พระราชบัญญัตินี้ผ่านในอังกฤษและด้วยเหตุนี้รัฐสภาไอริชจึงไม่เป็นตัวแทนโดยส่วนใหญ่ประสบความสำเร็จในบางส่วน (ตามเอกสารร่วมสมัย) ผ่านการติดสินบน กล่าวคือ การตัดสินให้เกียรติและให้เกียรติแก่นักวิจารณ์เพื่อให้ได้คะแนนเสียง [2] รัฐสภาที่แยกจากกันของบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์ถูกยกเลิก และแทนที่ด้วยรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์จึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของการขยายสหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ส่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประมาณ 100 คนไปยังสภาที่เวสต์มินสเตอร์ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีก 28 คนไปยังสภาขุนนาง

สงครามนโปเลียน

ความเป็นปรปักษ์ระหว่างบริเตนใหญ่และฝรั่งเศสเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2346 เป้าหมายการทำสงครามของฝ่ายสัมพันธมิตรเปลี่ยนไปตลอดความขัดแย้ง: ความปรารถนาทั่วไปในการฟื้นฟูระบอบราชาธิปไตยของฝรั่งเศสมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการต่อสู้เพื่อหยุดยั้งนโปเลียน ความขัดแย้งของนโปเลียนมาถึงจุดที่นักประวัติศาสตร์ต่อมาสามารถพูดถึง "สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง" ได้ มีเพียงสงครามเจ็ดปีเท่านั้นที่เสนอแบบอย่างสำหรับความขัดแย้งในวงกว้างในระดับดังกล่าว

ยุควิกตอเรีย Edit

ยุควิกตอเรียเป็นจุดสูงสุดของการปฏิวัติอุตสาหกรรมของอังกฤษและจุดสุดยอดของจักรวรรดิอังกฤษ ถึงแม้ว่าจะใช้กันทั่วไปเพื่ออ้างถึงช่วงเวลาของการปกครองของสมเด็จพระราชินีวิกตอเรียระหว่างปี ค.ศ. 1837 ถึง พ.ศ. 2444 นักวิชาการต่างถกเถียงกันว่ายุควิคตอเรียนตามที่กำหนดโดยความรู้สึกอ่อนไหวและความกังวลทางการเมืองต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชาววิกตอเรียหรือไม่ แท้จริงแล้วเริ่มต้นด้วยเนื้อเรื่องของ พระราชบัญญัติปฏิรูป พ.ศ. 2375 ยุคก่อนยุคผู้สำเร็จราชการและสืบทอดต่อด้วยสมัยเอ็ดเวิร์ด ครึ่งหลังของยุควิกตอเรียนใกล้เคียงกับช่วงแรกของยุคเบลล์เอปอกของทวีปยุโรปและประเทศอื่นๆ ที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษ

ไอร์แลนด์และการย้ายไปยัง Home Rule Edit

แก้ไขสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง

พาร์ทิชันของไอร์แลนด์แก้ไข

Empire to Commonwealth Edit

การควบคุมของบริเตนเหนือจักรวรรดิของตนคลายลงในช่วงระหว่างสงคราม ลัทธิชาตินิยมแข็งแกร่งขึ้นในส่วนอื่น ๆ ของจักรวรรดิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอินเดียและในอียิปต์

ระหว่างปี พ.ศ. 2410 และ พ.ศ. 2453 สหราชอาณาจักรได้รับสถานะ "การปกครอง" ของออสเตรเลีย แคนาดา และนิวซีแลนด์ (ใกล้เอกราชอย่างสมบูรณ์ภายในจักรวรรดิ)

2488-2540 แก้ไข

การสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่สองทำให้ Clement Attlee และพรรคแรงงานได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วไปอย่างถล่มทลาย

ในขณะที่ประเทศกำลังก้าวเข้าสู่ทศวรรษ 1950 การสร้างใหม่ยังคงดำเนินต่อไป และผู้อพยพจำนวนหนึ่งจากจักรวรรดิอังกฤษที่เหลืออยู่ได้รับเชิญให้ช่วยสร้างความพยายามในการสร้างใหม่ ในช่วงทศวรรษ 1950 สหราชอาณาจักรสูญเสียตำแหน่งในฐานะมหาอำนาจและไม่สามารถรักษาอาณาจักรขนาดใหญ่ของตนได้อีกต่อไป สิ่งนี้นำไปสู่การปลดปล่อยอาณานิคมและการถอนตัวจากอาณานิคมเกือบทั้งหมดในปี 2513

แม้ว่าปี 1970 และ 1980 จะได้เห็นการรวมตัวของสหราชอาณาจักรเข้ากับ ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป ซึ่งกลายเป็นสหภาพยุโรปในปี 2535 และความทันสมัยทางเศรษฐกิจอย่างเข้มงวด

หลังจากยุค 70 และ 80 ที่ยากลำบาก ทศวรรษ 1990 ได้เห็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องซึ่งจนถึงปัจจุบันยาวนานกว่า 15 ปี ข้อตกลงวันศุกร์ประเสริฐเห็นสิ่งที่หลายคนเชื่อว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสิ้นสุดของความขัดแย้งในไอร์แลนด์เหนือตั้งแต่เหตุการณ์นี้ มีความรุนแรงทางอาวุธน้อยมากในประเด็นนี้

ในการเลือกตั้งทั่วไปปี 2544 พรรคแรงงานได้รับชัยชนะเป็นครั้งที่สองติดต่อกัน

แม้จะมีการเดินขบวนต่อต้านสงครามครั้งใหญ่ในลอนดอนและกลาสโกว์ โทนี่ แบลร์ก็ให้การสนับสนุนอย่างเข้มแข็งต่อการรุกรานอิรักของสหรัฐฯ ในปี 2546 ทหารอังกฤษจำนวนสี่หมื่นหกพันคน หนึ่งในสามของกำลังทั้งหมดของกองทัพอังกฤษ (กองกำลังทางบก) มีความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือในการบุกอิรัก และหลังจากนั้นกองกำลังติดอาวุธของอังกฤษมีหน้าที่รับผิดชอบด้านความมั่นคงในอิรักตอนใต้ในช่วงเวลาก่อนการเลือกตั้งอิรักในเดือนมกราคม 2548

2550 เห็นบทสรุปของตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของโทนี่แบลร์ ตามด้วยกอร์ดอนบราวน์ นายกรัฐมนตรีคนต่อไปคือ เดวิด คาเมรอน ได้รับเลือกตั้งในปี 2010 ในช่วงสมัยแรกของเขา พรรคแห่งชาติสก็อตแลนด์ (SNP) ชนะการเลือกตั้งในปี 2554 ให้รัฐสภาสก็อต เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2557 SNP ได้จัดให้มีการลงประชามติโดยถามชาวสกอตแลนด์ว่าพวกเขาต้องการเป็นอิสระจากสหราชอาณาจักรหรือไม่ 55% ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องการอยู่ในสหราชอาณาจักรต่อไป

เดวิด คาเมรอนได้รับเลือกตั้งใหม่ในปี 2558 โดยสัญญาว่าจะจัดประชามติว่าสหราชอาณาจักรควรออกจากสหภาพยุโรปหรือไม่ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559 และได้รับรางวัลจากแคมเปญ "ลาออก" ด้วยคะแนนเสียง 52% คาเมรอนจะลาออกและถูกแทนที่โดยเทเรซ่า เมย์ ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งจะนำประเทศเข้าสู่กระบวนการ "เบร็กซิต"

ในเดือนมกราคม 2020 Brexit ได้เกิดขึ้น

การโจมตีของผู้ก่อการร้าย Edit

สหราชอาณาจักรยังเห็นเหตุการณ์การก่อการร้ายสองครั้งเกิดขึ้นในลอนดอนในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ระเบิดสามครั้งบนรถไฟใต้ดินลอนดอนเมื่อเวลา 8.50 น. ในช่วงเวลาเร่งด่วนตอนเช้า และครั้งที่สี่ระเบิดในหนึ่งชั่วโมงต่อมาบนรถบัสในจัตุรัสทาวิสต็อก การโจมตีโดยกลุ่มหัวรุนแรงมุสลิม คร่าชีวิตผู้คนไป 52 ราย และบาดเจ็บอีกกว่า 700 ราย

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2017 หนึ่งปีหลังจากการวางระเบิดในกรุงบรัสเซลส์ มีผู้เสียชีวิต 5 รายในการโจมตี Westminster ปี 2017 ใกล้กับรัฐสภา หนึ่งในนั้นคือผู้โจมตี คาลิด มาซูด ซึ่งแทงเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลด้วย ซึ่งต่อมาเสียชีวิตด้วยอาการบาดเจ็บ

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2017 เกิดเหตุระเบิด 2 ครั้ง ที่แมนเชสเตอร์ อารีน่า มีผู้เสียชีวิต 19 ราย บาดเจ็บ 50 ราย [3] เป็นผู้ต้องสงสัยระเบิดฆ่าตัวตาย [4]

¹ คำว่า "สหราชอาณาจักร" ถูกใช้ครั้งแรกในสหภาพกับสกอตแลนด์พระราชบัญญัติ 1706 อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปมองว่าเป็นคำพรรณนา ซึ่งบ่งชี้ว่าราชอาณาจักรต่างๆ รวมกันเป็นหนึ่งอย่างเสรีมากกว่าที่จะผ่านการพิชิต ไม่เห็นมีจริง ชื่อ แห่งสหราชอาณาจักรใหม่ ซึ่งก็คือ (ตามบทความที่หนึ่ง) "บริเตนใหญ่" "สหราชอาณาจักร" เป็นชื่อที่ใช้เพื่ออ้างถึงราชอาณาจักรที่เกิดขึ้นเมื่อราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และราชอาณาจักรไอร์แลนด์รวมเข้าด้วยกันเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2344

² ชื่อ "บริเตนใหญ่" (จากนั้นสะกดว่า "บริเตนใหญ่") ถูกใช้ครั้งแรกโดยเจมส์ที่ 6/I ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1604 ซึ่งระบุว่าต่อจากนี้ไปเขาและผู้สืบทอดของเขาจะถูกมองว่าเป็นกษัตริย์แห่งบริเตนใหญ่ ไม่ใช่กษัตริย์แห่งอังกฤษและสกอตแลนด์ . อย่างไรก็ตาม ชื่อนี้ไม่ได้ใช้กับ สถานะ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานทั้งอังกฤษและสกอตแลนด์ยังคงถูกปกครองอย่างอิสระ ความถูกต้องของชื่อมงกุฎยังถูกตั้งคำถาม เนื่องจากพระมหากษัตริย์ยังคงใช้ลำดับที่แยกจากกัน (เช่น James VI/I, James VII/II) ในอังกฤษและสกอตแลนด์ เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน นักประวัติศาสตร์มักหลีกเลี่ยงการใช้คำว่า "ราชาแห่งบริเตนใหญ่" จนถึงปี ค.ศ. 1707 และแทนที่จะให้ตรงกับการใช้ลำดับเรียกว่าราชาหรือราชินีแห่งอังกฤษและสกอตแลนด์ ลำดับที่แยกจากกันถูกละทิ้งเมื่อทั้งสองรัฐรวมเข้ากับพระราชบัญญัติสหภาพ 1707 โดยมีพระมหากษัตริย์ที่ตามมาใช้กฎเกณฑ์ที่เห็นได้ชัดจากภาษาอังกฤษไม่ใช่ประวัติศาสตร์ของสก็อต ). ตัวอย่างหนึ่งคือควีนอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ซึ่งถูกเรียกว่าเป็น "ที่สอง" แม้ว่าจะไม่เคยมีอลิซาเบธที่ 1 แห่งสกอตแลนด์หรือบริเตนใหญ่ก็ตาม ดังนั้นคำว่า "บริเตนใหญ่" จึงมักใช้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1707

³ ตัวเลขเปลี่ยนแปลงหลายครั้งระหว่างปี 1801 ถึง 1922

4 สนธิสัญญาแองโกล-ไอริชได้รับการรับรองโดย (i) รัฐสภาอังกฤษ (Commons, Lords & Royal Assent), (ii) Dáil Éireann และ (iii) สภาแห่งไอร์แลนด์ใต้ ซึ่งเป็นรัฐสภาที่สร้างขึ้นภายใต้อังกฤษ พระราชบัญญัติรัฐบาลไอร์แลนด์ 1920 ซึ่งควรจะเป็นรัฐสภาที่ถูกต้องของไอร์แลนด์ใต้ในสายตาของอังกฤษและมีสมาชิกเกือบเหมือนกันของDáil แต่อย่างไรก็ตามต้องรวมตัวกันแยกกันภายใต้บทบัญญัติของสนธิสัญญาเพื่ออนุมัติสนธิสัญญา สนธิสัญญาจึงได้รับการให้สัตยาบันภายใต้รัฐธรรมนูญของอังกฤษและไอร์แลนด์ ทฤษฎี.


วิกส์ แอนด์ ทอรีส์: 1688-1832

ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 17 จนถึงต้นศตวรรษที่ 19 มีพรรคการเมืองใหญ่สองพรรคในบริเตนใหญ่: พรรควิกส์และทอรีส์ ไม่สามารถอธิบายได้ว่า "modern" ในแง่ของการจัดระเบียบผู้ลงคะแนนเสียงที่ทำงานร่วมกัน โดยประนีประนอมความแตกต่างของพวกเขาเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้ง ในศตวรรษที่ 18 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพียงคนเดียวคือผู้ชายที่มีความหมาย: ขุนนางบนบกและพ่อค้าผู้มั่งคั่ง พวกเขาถือว่าการจัดปาร์ตี้ไม่ซื่อสัตย์และกิจกรรมต่างๆ เช่น การรณรงค์ภายใต้สถานะของตน "gentleman" ถูกคาดหวังให้เป็นอิสระ คิดเพื่อตัวเองและปกป้องผลประโยชน์ของตัวเอง เขาอาจเป็นพันธมิตรกับคนอื่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต่พันธมิตรดังกล่าวเป็นพันธมิตรชั่วคราวและเปราะบาง พรรคการเมืองในยุคแรกๆ เป็นกลุ่มที่หลวมของกลุ่มบุคคลที่มีความคิดเหมือนๆ กัน (เรียกว่า "factions") โดยมีระเบียบวินัยเพียงเล็กน้อยและมีความภักดีน้อยกว่า

พรรคพวกที่ชื่อว่า "Whig" และ "Tory" เริ่มต้นเป็นคำเยาะเย้ยเมื่อพวกเขาปรากฏตัวครั้งแรกในช่วงวิกฤตการกีดกันในปี 1678 ผู้คนทั่วประเทศไม่เห็นด้วยกับประเด็นที่ว่า James Stuart ดยุคแห่งยอร์คและทายาทแห่งบัลลังก์ควรได้รับอนุญาตให้ประสบความสำเร็จหรือไม่ พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 2 พระอนุชาของพระองค์ The Tories เชื่อว่า James ควรประสบความสำเร็จ The Whigs ที่เขาไม่ควร

ที่มาของข้อพิพาทนี้พบได้ในความขัดแย้งทางศาสนาและการเมืองเมื่อหนึ่งร้อยห้าสิบปีก่อน ด้วยการนองเลือดและความบอบช้ำมากมาย ราชวงศ์ทิวดอร์แห่งศตวรรษที่ 16 ได้แตกแยกกับคริสตจักรคาทอลิก สร้างโบสถ์แองกลิกัน และก่อตั้งรัฐโปรเตสแตนต์ ความจงรักภักดีใหม่นี้ได้รับการยืนยันในช่วงสงครามกลางเมืองและระหว่างระหว่างปี ค.ศ. 1649 - ค.ศ. 1660 ในเวลาเดียวกัน อังกฤษก็เริ่มยอมรับแนวคิดประชาธิปไตยสมัยใหม่บางอย่างที่เพิ่มอำนาจให้รัฐสภาและจำกัดสถาบันพระมหากษัตริย์ กษัตริย์ชาร์ลส์ที่ 2 อาจเป็นคาทอลิกอย่างลับๆ แต่อย่างน้อยก็ยึดมั่นในความเชื่อของชาวอังกฤษอย่างเปิดเผย อย่างไรก็ตาม เจมส์เป็นคาทอลิกอย่างเปิดเผยและเคร่งศาสนามาก บางคนมองว่านิกายโรมันคาทอลิกของเขาเป็นภัยคุกคามต่อการเปลี่ยนแปลงทางศาสนาและการเมืองทั้งหมดที่เกิดขึ้น ดังนั้นพวกวิกจึงต่อต้านการสืบราชบัลลังก์ของเจมส์ บรรดาผู้ที่สนับสนุนสิทธิทางพันธุกรรมของเจมส์ในมงกุฎมาเป็นที่รู้จักในนาม Tories

คำว่า Whig อาจสั้นสำหรับ "Whiggamore" และอ้างถึงขโมยม้ารวมถึงชาวสก็อตเพรสไบทีเรียนที่เกี่ยวข้องกับความคิดของพรรครีพับลิกัน กับความไม่สอดคล้องกัน และการกบฏต่ออำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยเรียกพวกเขาว่า Whigs พวก Tories พยายามใส่ร้ายผู้ที่อ้างสิทธิ์ในการแยกทายาท "legitimate" ออกจากการสืบทอด เพื่อตอบโต้ Whigs พยายามใส่ร้ายผู้ที่สนับสนุนสิทธิทางพันธุกรรมของ James แม้ว่าเขาจะศรัทธาด้วยการเรียกพวกเขาว่า "Tories" "Tory" อาจเป็นคำภาษาไอริชที่มีความหมายว่า "papist outlaw" การใส่ร้ายทั้งสองเป็นการตอบโต้: แต่ละกลุ่มยอมรับด้วยความภาคภูมิใจคำดูถูกเหยียดหยาม โดยฝ่ายตรงข้ามของพวกเขา

ผลลัพธ์ของการต่อสู้ครั้งแรกระหว่าง "parties" ทั้งสองระหว่างวิกฤตการสืบราชสันตติวงศ์คือ Whigs แพ้และ James กลายเป็นกษัตริย์เมื่อ Charles II เสียชีวิตในปี 1685 อย่างไรก็ตาม ในช่วงรัชสมัยอันสั้นของเขาเพียงสามปี James II (1685 - 1688) ได้จัดการ ไม่เพียงแต่สร้างความขุ่นเคืองให้กับพวกวิกส์เท่านั้น แต่ยังทำให้ Tories หลายคนไม่พอใจกับลัทธินิกายโรมันคาทอลิกสุดโต่งและการอ้างสิทธิ์ของเขาที่จะปกครองโดย "Divine Right" เช่นเดียวกับเจ้าชายคาทอลิกผู้เผด็จการแห่งยุโรป ด้วยเหตุนี้ วิกส์ส่วนใหญ่และทอรีส์อีกจำนวนมากจึงสมคบคิดเพื่อขับไล่เจมส์ระหว่างการปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ในปี ค.ศ. 1688 หลังจากการต่อสู้ช่วงสั้นๆ เจมส์ละทิ้งบัลลังก์อย่างอับอายและรัฐสภาเชิญวิลเลียมแห่งออเรนจ์และแมรี่ สจวร์ต ภริยาของเขา ทั้งชาวโปรเตสแตนต์ ให้ประสบความสำเร็จร่วมกันในการขึ้นครองราชย์ของอังกฤษ .

แม้ว่าวิกฤตการสืบราชสันตติวงศ์เป็นเหตุการณ์เฉพาะที่นำไปสู่การก่อตั้งพรรคใหญ่สองฝ่าย แต่ความแตกต่างระหว่างทั้งสองฝ่ายก็ลึกซึ้งกว่ามาก โดยทั่วไปแล้วบรรดาผู้ที่ระบุว่าตนเองเป็นวิกส์ได้รับแรงบันดาลใจจากค่านิยมของระบอบประชาธิปไตยแบบเสรีที่เกิดจากการตรัสรู้ และประกอบด้วยตระกูลผู้สูงศักดิ์ พ่อค้าผู้มั่งคั่ง และผู้ที่ไม่ใช่ชาวแองกลิกัน ผู้ที่ระบุว่าตนเองเป็น Tory ประกอบด้วยชนชั้นสูงที่อยู่บนบกและนิกายเชิร์ชออฟอิงแลนด์ และต่อต้านการปฏิรูปของวิกส์ เช่น การขยายแฟรนไชส์และการเพิ่มผู้แทนรัฐสภาสำหรับชนชั้นล่าง

หลังปี ค.ศ. 1688 ทอรีส์ส่วนใหญ่ยอมรับทฤษฎี Whig ของระบอบราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญรุ่นจำกัด อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะถูกหรือผิด ความจงรักภักดีของพวกเขาต่อระเบียบใหม่นั้นต้องสงสัยเพราะพวกเขาสนับสนุนการสืบทอดตำแหน่งของเจมส์ตั้งแต่แรก ความสงสัยนี้ได้รับการยืนยันในปี ค.ศ. 1714 เมื่อรัฐมนตรีของส. การจลาจลเพื่อสนับสนุนการบูรณะสจวร์ต (และอีกครั้งในปี ค.ศ. 1745) ได้ตีตรากลุ่ม Tories ในฐานะผู้สนับสนุนระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์และเป็นฝ่ายตรงข้ามของนิกายโปรเตสแตนต์ ยกเว้นการขึ้นครองราชย์โดยสังเขประหว่างปี ค.ศ. 1710 ถึง ค.ศ. 1714 ทอรีส์อยู่ในตำแหน่งทางการเมืองที่อ่อนแอมาเกือบหนึ่งร้อยปี วิกส์มีอำนาจเหนือกว่าหลังจากการจลาจลของจาโคไบท์ครั้งแรกจนช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1714 ถึง ค.ศ. 1784 มักถูกเรียกว่า "Whig Supremacy" นายกรัฐมนตรีหลายคนถูกจัดประเภทว่า Whigs ไม่ได้สนับสนุนนโยบายของพรรคอย่างแข็งขัน สำหรับพวกเขา ในทางปฏิบัติแล้ว เป็นเพียงคำนามเท่านั้น ฉลาก.

กับการปฏิวัติฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1789 และสงครามที่ตามมา วิกส์แตกแยก หลายคนเห็นด้วยกับนายกรัฐมนตรีวิลเลียม พิตต์ผู้น้องที่ต่อต้านการปฏิวัติ พิตต์และผู้สืบทอดของเขากลายเป็นที่รู้จักในนามทอรีส์ แต่เดิมเป็นการดูถูก แต่เมื่อถึงเวลาของเอิร์ลแห่งลิเวอร์พูล พวกเขาก็ยอมรับคำนี้

อนุรักษ์นิยมและเสรีนิยม: พ.ศ. 2375-2465

พรรค Whig และ Tory ต่างก็เปลี่ยนแปลงไปหลังจากการตราพระราชบัญญัติปฏิรูปครั้งใหญ่ในปี 1832 สองในสามพรรคการเมืองสมัยใหม่ที่สำคัญ ได้แก่ พรรคอนุรักษ์นิยมและพรรคเสรีนิยม เติบโตโดยตรงจากพรรคก่อนหน้าเหล่านี้ พรรคอนุรักษ์นิยมก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2377 โดยเซอร์โรเบิร์ต พีล อันเป็นผลมาจากคำประกาศของแทมเวิร์ธ ซึ่งเป็นสุนทรพจน์ที่เขาสรุปปรัชญาการเมืองใหม่ พรรคดังกล่าวเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมในสังคมมาโดยตลอด แต่ได้เปลี่ยนจุดยืนในด้านเศรษฐศาสตร์ โดยเริ่มแรกสนับสนุนการค้าเสรีภายใต้พีล จากนั้นสนับสนุนการปกป้องส่วนใหญ่ในศตวรรษที่สิบเก้า ให้กลายเป็นพรรคเสรีนิยมทางเศรษฐกิจและรัฐบาลที่ตกต่ำหลังสงครามโลกครั้งที่สอง

พรรคเสรีนิยมก่อตั้งขึ้นหลังจากการล่มสลายของพรรค Whig เนื่องจากสิทธิของชนชั้นกลางของอังกฤษตามพระราชบัญญัติปฏิรูป พ.ศ. 2375 และโดยปกติแล้วจะเป็นพรรคปฏิรูป ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1840 จนถึงปี 1940 มีการกำหนดอย่างชัดเจนโดยการสนับสนุนการค้าเสรีและสวัสดิการสังคม ตรงกันข้ามกับการเลือกอนุรักษ์นิยมในการปกป้องและการกุศลส่วนตัว พวกเสรีนิยมยังขึ้นชื่อในเรื่องการสนับสนุนในทางปฏิบัติสำหรับการแทรกแซงของรัฐในระบบเศรษฐกิจเมื่อจำเป็น ในขณะที่พรรคอนุรักษ์นิยมไม่เห็นด้วยกับการแทรกแซงดังกล่าวด้วยเหตุผลทางอุดมการณ์ ในรัฐบาลชุดที่แล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2449-2465 ได้มีการนำการปฏิรูปสังคมจำนวนหนึ่ง รวมทั้งสวัสดิการ การควบคุมชั่วโมงการทำงาน และการประกันภัยของประเทศ การแบ่งพรรคเสรีนิยมในช่วงต้นทศวรรษ ค.ศ. 1920 ทำให้ผู้สนับสนุนก่อนหน้านี้หลายคนเปลี่ยนความจงรักภักดีต่อพรรคแรงงาน พรรคเดโมแครตเสรีนิยม ซึ่งเป็นพรรคที่สืบต่อจากพรรคเสรีนิยม เป็นพรรคเสรีทางสังคมและโดยทั่วไปแล้วจะสนับสนุนการเก็บภาษีที่สูงขึ้นเพื่อสนับสนุนรัฐสวัสดิการ แต่มีกลุ่มเสรีนิยมทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น

อนุรักษ์นิยมและแรงงาน: 2465 ถึงปัจจุบัน

พรรคแรงงานก่อตั้งขึ้นในปี 1900 เพื่อเป็นตัวแทนของมุมมองของประชากรชนชั้นแรงงานและการเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงาน พรรคดังกล่าวเป็นพรรคสังคมนิยมหรือสังคมประชาธิปไตยตามแบบแผน โดยได้รับการพิสูจน์โดยการริเริ่มของรัฐสวัสดิการและการวางแผนส่วนกลางในสหราชอาณาจักรในช่วงทศวรรษที่ 1940 หลังจากความสำเร็จในการเลือกตั้งของ Thatcherism ในทศวรรษ 1980 ผลลัพธ์อันน่าสะพรึงกลัวของการเลือกตั้งทั่วไปสำหรับพรรคแรงงานปี 1983 และความสำเร็จในการเลือกตั้งของ SDP-Liberal Alliance พรรคแรงงานได้เคลื่อนไปสู่จุดยืนแบบเสรีนิยมใหม่ ดังที่แสดงไว้ใน ปรัชญาทางที่สาม นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งในปี 1997 บางคนโต้แย้งว่าแรงงานกลายเป็นฝ่ายขวามากขึ้น อย่างไรก็ตาม คนอื่น ๆ ได้ชี้ให้เห็นถึงการใช้จ่ายทางสังคมที่เพิ่มขึ้นอย่างมากเพื่อเป็นหลักฐานว่าพรรคยังคงยึดมั่นในค่านิยมทางสังคมประชาธิปไตย


การเมืองในยุค 1870 และ 1880

แนวโน้มทางการเมืองที่ดูเหมือนจะไม่สอดคล้องกันสองประการเป็นเครื่องหมายของภูมิทัศน์ทางการเมืองในช่วงไตรมาสสุดท้ายของศตวรรษที่สิบเก้า ไม่มีช่วงเวลาใดที่ประชาชนสนใจในการเลือกตั้งและการเมืองมากไปกว่าในช่วงเวลานี้ In fact, 80 to 90 percent of the eligible voters (white and black males in the North and white males the South) consistently voted in local and national elections. This amazing turnout occurred at a time when the major political parties differed little on the issues and when the platforms of the two main national political parties were almost indistinguishable. Consequently, throughout the era, voters gave few strict mandates to either parties or individuals and the outcomes of the presidential races were determined by a relatively small number of votes. Although Grover Cleveland, elected in 1884, was the first Democratic presidential candidate to win office since James Buchanan in 1856, no sitting President had a majority of his own party in both houses of Congress for his entire term.

Political activity in the Midwest was both highly partisan and rousingly participatory. Thousands turned out for political rallies and parades, sometimes clothed in cheap but colorful costumes provided by the parties and marching along with the bands and floats. Men and women sat for hours in the hot sun devouring details on the issues of the day, regardless of the fact that the parties differed little on these very issues. These rallies were as much social events as political gatherings.

The political debate was actively carried on in the press. Newspaper circulation far exceeded the number of voters in most counties, indicating that many families subscribed to more than one paper. In 1886, the Midwest published 340 dailies and 2900 weeklies, totals that were almost exactly the same as the number of television and radio stations in the nation in the mid-1950s. These papers flourished because they were semiofficial party organs, and provided a direct route from the party operatives to the rank and file. The news was almost as biased as the editorials.

Voters spoke of political loyalty in the same breath as religious affiliation. Most voted as their fathers had before them. A sample of thousands of interviews taken by directory makers in Illinois and Indiana in the mid-1870s showed that only 2 percent of men were without a party affiliation. Anyone uncomfortable with his party’s position would most likely not split his ticket and almost never switched parties. Instead, if he was really unhappy, he just stayed away from the polls on election day.

Given that the two parties were nearly evenly matched in the Midwest and the nation as a whole in the 1880s, turnout for elections was especially important. Nationally, less than two percentage points separated the total Democratic and Republican vote for congressmen in the elections of 1878, 1880, 1884, 1886 and 1888. On the presidential front, in 1880 Garfield was victorious over Hancock by only 7,000 votes. Cleveland, in 1884, edged out Blaine by only 70,000 votes out of 10 million cast. The Midwest was almost as close Blaine was only 90,000 votes ahead of Cleveland out of 3 million votes cast regionally. Indiana went to Cleveland, the only state in the Midwest to do so, possibly because his vice-presidential running mate was Indiana Senator Thomas A. Hendricks.

Clearly, a small shift in votes, a sharp drop in turnout or a bit of fraudulent manipulation of returns could decide the winners in local, state or even national races. Consequently, the parties aligned their strategy with the two main facts of political life, intense partisanship and very tight races. Indiana and New York were considered the ‘swing’ states, and much effort was expended by both parties on getting out the vote in these two states.

The Parties

THE REPUBLICANS
The Republican Party first appeared on the national ballot in 1856. Following the 1854 Kansas-Nebraska Act, the Whig party disintegrated, and meetings in the upper mid-western states led to the formation of this new party opposed to the spread of slavery into the western territories. The Republicans quickly became the dominant force in the North, and with the Confederate defeat, known as the party of the victors. The south became solidly Democratic, and would remain so for decades.

After the war, the Republicans continued the Whig tradition of promoting industrial development through high tariffs. The party promoted government activism, primarily to foster economic development. Freedmen and the white, Protestant population of the Northeast comprised their political base. It was during this post-war period that the party became known as the "Grand Old Party", or GOP.

The party advocated moralistic policies based on evangelical Protestant values. They generally supported restrictions on the sale and use of alcohol and limits on business openings on Sunday. Their support came from the Methodists and Baptists of the Northeast and Midwest and other evangelical sects.

The party was not without dissent. After the disgrace and scandal of Ulysses Grant’s administration, a group of Republican civil service reformers provoked a revolt in the 1872 election. This issue was kept alive by a group of New York Republicans, known as Mugwumps, who continued to advocate for reform of the civil service patronage system. Grant was not without his supporters, who were known as Stalwarts. A third group, the Half-Breeds, favored moderate reform and the continuation of high tariffs.

In truth, the parties differed only slightly on the issues in the years after the war. The Republican party, for the most part, favored industrialists, bankers and railroad interests. In fact, more than one scandal during the era arose from corrupt dealings between politicians and railroad barons. Republicans more strongly favored hard money policies and strict laissez-faire economic policies, until public pressure forced the issue of regulation, especially with regard to railroad rates.

THE DEMOCRATS
The modern form of the Democratic party began in the years after the War of 1812. Although the Democrats cannot be credited with starting conventions, platforms and highly institutionalized campaigning, they succeeded in bringing these features to new levels in the party system. From the mid-1830s to the Civil War, the Democrats were the nation’s majority party, controlling Congress, the presidency and many state offices. In general, the Democrats favored a confined and minimal federal government and states’ rights.

The party suffered its first major disruption in the mid-1850s. A large influx of Irish and German Catholic immigration precipitated a strong reaction among northern Democrats. Worries about the future of the "Protestant" nation led to the formation of the Know-Nothing party, which drew off many Democrats. Also, many Democratic leaders were reluctant to take a stand against slavery, and that was viewed as a pro-southern stand that permitted slaveholders to prevail in new territories and consequently to dominate in national politics. The new Republican party astutely played on the nativism and anti-southern sentiment, resulting in a new political alignment.

The Democrat’s second significant era lasted from the Civil War into the 1890s. Partisan loyalties planted early in the century and nurtured during the Civil War kept the party faithful loyal in election after election. Southern whites who had not been Democrats earlier flocked to the party in the aftermath of Reconstruction, making the Solid (Democratic) South a political reality.


Elections and Voting in the 19th Century

Today, the right to fair and free elections is almost taken for granted. However, many of the rights we have today as voters - including the right to a secret ballot and for elections to be duly supervised - were not commonplace until the late 19th century. Until this point, elections results were often open to corruption through practises including bribery and treating of electors, and intimidation and threatening of voters.

This section explores the way in which Parliament responded to calls for electoral reform in the 19th century.

What were voting conditions like in the 19th century? How did Parliament address corrupt practices in elections?

Parliamentary Archives and Norfolk Record Office worked with a local research group to explore elections in the 19th century


Leaving all to younger hands

The campaign to win passage of the 19th Amendment guaranteeing women the right to vote stands as one of the most significant and wide-ranging moments of political mobilization in all of American history. Among other outcomes, it produced the largest one-time increase in voters ever. As important as the goal of suffrage was, the struggle was always far broader than just the franchise, and it spoke to fundamental questions about women’s roles in politics and modern life: Who does the government permit to vote? What is the relationship between citizenship and suffrage? The suffragists challenged the political status quo at the time and in many ways can be thought of as the voting rights activists of their day. That observation is still true today as women approach their second century of full voting rights and leads us to explore why does the history of women’s suffrage matter?

The women’s suffrage movement always had a deep sense of its own history. In many ways, suffragists were our first women’s historians, none more so than Susan B. Anthony. When the fourth volume of the ประวัติการอธิษฐานของผู้หญิง appeared in 1902, the 82-year-old Anthony looked back with pride at what the movement had accomplished, but she also looked forward to what still needed to be done, penning this inscription in her friend Caroline Healey Dall’s personal copy:

This closes the records of the 19th century of work done by and for women— what the 20th century will show—no one can foresee—but that it will be vastly more and better—we cannot fail to believe. But you & I have done the best we knew—and so must rest content—leaving all to younger hands. Your sincere friend and coworker, Susan B. Anthony. 1

When she wrote those words, Anthony had devoted more than 50 years to the women’s suffrage movement and victory was nowhere in sight. Yet she remained proud of what she and her co-workers had done for the cause, and confident that the future would bring even more progress. I suspect that the suffrage leaders who guided the movement to its successful conclusion on August 26, 1920, felt the same way.

Once the 19th Amendment passed, suffragists claimed a new moniker—that of women citizens.

“Shall Not Be Denied”

The 19th Amendment states that “the right of citizens to vote shall not be denied or abridged by the United States or by any State on account of sex.” The amendment was originally introduced in Congress in 1878 but it took until 1919 before it enjoyed sufficient bipartisan support to pass the House of Representatives and the Senate. Then it needed to be ratified by the legislatures in three-fourths of the states. By March 1920, 35 states had ratified the amendment, but that left suffragists one short. In August, Tennessee put the amendment over the top, paving the way for women to vote in the 1920 presidential election.

Suffragists-turned-women-citizens

Once the 19th Amendment passed, suffragists claimed a new moniker—that of women citizens. In many ways the suffrage movement was an anomaly, the rare time when a broad coalition of women came together under one banner. In the post-suffrage era, politically engaged women embraced a wide variety of causes rather than remaining united around a single goal. Their political ideologies ran the gamut from progressive to moderate to conservative, but when it came to politics and public life, their message was clear: “We have come to stay.”

In this enlarged perspective, the suffrage victory is not a hard stop but part of a continuum of women’s political mobilization stretching not just between the iconic Seneca Falls Convention of 1848 and the passage of the 19th Amendment in 1920 but across all of American history. It is still appropriate, indeed welcome, to commemorate the centennial of the 19th Amendment as an important marker in American women’s history. But, rather than positioning 1920 as the end of the story, it is far more fruitful to see it as initiating the next stage in the history of women’s political activism—a story that is still unfolding.

Throughout American history, women have been dedicated political actors even without the vote. Women’s political history is far broader than the ratification of a single constitutional amendment.

Passage of the 19th Amendment: An incomplete victory

When thinking about the larger implications of the suffrage victory, we also need to remember that many women, especially those in Western states, were already voting in the years before the passage of the 19th Amendment. In addition, many women across the country enjoyed the right to vote on the local level in municipal elections and for school committees. Focusing too much on the 1920 milestone downplays the political clout that enfranchised women already exercised, as well as tends to overshadow women’s earlier roles as community builders, organization founders, and influence wielders. Throughout American history, women have been dedicated political actors even without the vote. Women’s political history is far broader than the ratification of a single constitutional amendment.

Celebrating the passage of the 19th Amendment also slights the plight of African American voters, for whom the 19th Amendment was at most a hollow victory. In 1920, the vast majority of African Americans still lived in the South, where their voting rights were effectively eliminated by devices such as whites-only primaries, poll taxes, and literacy tests. For Black Americans, it was the Voting Rights Act of 1965, not the 14th, 15th, or 19th Amendments, that finally removed the structural barriers to voting.

In a parallel disfranchisement, few Native American women gained the vote through the 19th Amendment. Not until 1924 did Congress pass legislation declaring that all Native Americans born in the United States were citizens, which cleared the way for tribal women to vote. But Native American women still faced ongoing barriers to voting on the state and local levels, especially in the West, as did Mexican Americans. Puerto Rican women did not gain the vote until 1935 and Chinese American women not until 1943. When assessing who can exercise the right to vote, it is always essential to ask who cannot.

Women suffragists cover a billboard to advertise their Washington, D.C. parade. Nation-wide demonstrations were held in May 1914 to support the Federal Amendment enfranchising women (Shutterstock)
Suffrage and feminism

Women’s demand for fair and equitable treatment in the political realm emerges as an integral part of the history of feminism. To protest women’s exclusion from voting demanded an assault on attitudes and ideologies that treated women as second-class citizens to formulate that challenge involved conceptualizing women as a group whose collective situation needed to be addressed. Unfortunately, white suffragists often failed to realize they were speaking primarily from their own privileged class and race positions. The fact that certain groups of women, especially women of color, were often excluded from this supposedly universal vision demonstrates how racism intersected with feminism throughout the suffrage movement and its aftermath. Contemporary feminists have significantly broadened their commitment to recognizing the diversity of women’s experiences and worked hard to include multiple perspectives within the broader feminist framework, but it is still a struggle. The suffrage movement is part of that story, warts and all.

A global struggle

The history of women’s suffrage also reminds us that the struggle for the vote was a global phenomenon. Starting in the 1830s and 1840s, American and British abolitionists forged connections that influenced the early history of the suffrage movement. Elizabeth Cady Stanton and Lucretia Mott first met at an antislavery conference in London in 1840. Women’s international networks were especially vibrant in the late 19th and early 20th centuries. In 1888, the International Council of Women was founded to bring together existing women’s groups, primarily from North America and western Europe, with Elizabeth Cady Stanton and Susan B. Anthony as its prime instigators. Its offshoot, the International Woman Suffrage Alliance, founded in Berlin in 1904 “to secure the enfranchisement of the women of all nations,” fed the growth of the women’s suffrage movement worldwide. Women today enjoy nearly universal access to the franchise, but it is a misnomer to say that women were “given” the vote. Just as in the United States, women around the globe had to fight for that right.

Empowered through solidarity

Participating in the suffrage campaign provided women with the kind of exhilaration and camaraderie often described by men in periods of war or political upheaval. Women were proud to be part of this great crusade, and they cherished the solidarity it engendered for the rest of their lives. Frances Perkins, a veteran of the New York suffrage campaign and the first woman to serve in the cabinet as Franklin D. Roosevelt’s secretary of labor, remembered it this way: “The friendships that were formed among women who were in the suffrage movement have been the most lasting and enduring friendships—solid, substantial, loyal—that I have ever seen anywhere. The women learned to like each other in that suffrage movement.” 2

National Woman’s Party activists watch Alice Paul sew a star onto the NWP Ratification Flag, representing another state’s ratification of the 19th Amendment (Library of Congress)
Factions within the movement

The history of women’s suffrage also confirms the difficulty of maintaining unity in social movements. Women’s rights and abolition were closely allied before the Civil War, but that old coalition linking race and gender split irrevocably in the 1860s. The dispute was about who had priority: newly freed African American men or white women, who also wanted to be included in the post-Civil War expansion of political liberties represented by the 14th and 15th Amendments. Suffragists such as Lucy Stone, Henry Blackwell, and Julia Ward Howe had hoped for universal suffrage, but once the amendments were drafted, they supported ratification despite the exclusion of women. Susan B. Anthony and Elizabeth Cady Stanton adamantly refused to support the amendments, often employing racist language to imply that white women were just as deserving of the vote as African American men, if not more so. By 1869 the suffrage movement had split in two over this question, not to reunite until 1890.

That split was both strategic and philosophical, as was the one in the 1910s between Carrie Chapman Catt’s mainstream National American Woman Suffrage Association (NAWSA) and Alice Paul’s upstart National Woman’s Party (NWP). Catt’s much larger group tended to favor a state-by-state approach, while Paul and her supporters focused on winning a federal amendment. In addition, NAWSA was committed to working within the system while the NWP took to the streets, silently picketing the White House to express their outrage at women’s voteless status. In the end both sides were necessary to win ratification, just as the 19th century split had allowed competing personalities with different approaches to advance the movement in their own ways.

It is a misnomer to say that women were “given” the vote. Just as in the United States, women around the globe had to fight for that right.

Toward the future of equality in practice as well as in law

By the early 20th century, women had already moved far beyond the domestic sphere and boldly entered public life, yet a fundamental responsibility and privilege of citizenship—the right to vote—was arbitrarily denied to half the population. The 19th Amendment changed that increasingly untenable situation, representing a breakthrough for American women as well as a major step forward for American democracy. The wave of female candidates in the 2018 midterm elections and the unprecedented number of women who ran for president in 2020 built directly on the demands for fair and equitable access to the political realm articulated by the women’s suffrage movement.

Historian Anne Firor Scott provides an especially evocative image of how winning the vote was part of larger changes in women’s lives and in American society more broadly: “Suffrage was a tributary flowing into the rich and turbulent river of American social development. That river is enriched by the waters of each tributary, but with the passage of time it becomes increasingly difficult to distinguish the special contributions of any one of the tributaries.” 3 Think of the contributions of the hundreds of thousands of rank-and-file women who participated in the fight to win the vote as the tributaries that make up suffrage history. And then think of suffrage history as a powerful strand in the larger stream of American history, which is richer and stronger because it heeded Elizabeth Cady Stanton’s prescient statement at Seneca Falls that all men and women are created equal. While the United States still lacks truly universal suffrage and gender equity remains a widely debated issue, the 19th Amendment represented a giant step toward both goals and left a firm constitutional foundation for future progress. When Susan B. Anthony talked about “leaving all to younger hands,” I like to think this is what she had in mind.


Late 19th Century

In the second half of the 19th Century, printing technology in the United States was advancing to meet the needs of a population expanding from coast to coast. Faster printing presses and the construction and connection of the railroad system and postal service made the manufacture and distribution of books, magazines, and newspapers more efficient, and the nation was able to read about and respond to current events more quickly than ever before. Illustration was important to publications like Frank Leslie&rsquos Illustrated Newspaper และ Harper&rsquos Weekly. Artists, salaried as on-site reporters, sketched events as they were taking place, while freelancers were paid to do political cartoons, allegorical pictures, and story illustrations. In order for the artwork to be printed, the original artwork&mdashgenerally done in pen and ink&mdash had to be interpreted by wood engravers who created the printing blocks that would go on the presses.

วินสโลว์ โฮเมอร์, engraving made from reportage drawing, "Surgeons at the Rear," 1862

Harper and Brothers publishers, already successful with its books and illustrated weekly newspaper, created a monthly magazine and formed a staff of in-house artists to make pen drawings on a wide range of subjects and narrative fiction. These illustrators of the 1870s and 1880s were among the finest in the world, each with his own specialty: Thomas Nast for political cartoons, Thur de Thulstrup for history and horses, Howard Pyle for Americana, Edwin Austin Abbey for all things costumed or English, William A. Rogers for urban scenes, A. B. Frost for rural subjects and humor, and Frederic Remington for the western frontier. This great collection of talent led American publishing to finally rival the quality of European illustrated journals.

In the words of his biographer, &ldquoIf Thomas Nast was merely a cartoonist, then Abraham Lincoln was merely a politician.&rdquo Followers of Nast&rsquos political cartoons tripled the circulation of Harper&rsquos Weekly. Political personalities that he satirized were weakened and usually dethroned, and every presidential candidate that he supported was elected. He expressed his opinion on every important social and political issue of his time, created the elephant and donkey symbols for the Republican and Democratic parties and gave America its now familiar portrayals of Uncle Sam and Santa Claus.

Thomas Nast, cover illustration, Harper's Weekly, 1874

English artist/illustrators associated with the Pre-Raphaelite Brotherhood&mdashDante Gabriel Rosetti, Edward Burne-Jones, Frederick Sandys, A.B. Houghton, and others&mdashcreated drawings for books and literary journals. Typically, these would be translated by wood engravers or wood block cutters. The Dalziel Brothers were the finest engraving craftsmen of their time and their interpretations of artists' pen work was said to actually improve the picture's quality. The English were the first to adapt Japanese colored wood block printing techniques to book production. Edmund Evans, a former engraver, designed a method of printing illustrations in six colors and employed the talents of Walter Crane, Randolph Caldecott, and Kate Greenaway. Near the end of the century, the English illustrator ออเบรย์ เบียร์ดสลีย์ was creating elegant and decadent work which was also, in part, influenced by Japanese graphic art. In France, the commercial posters of Czech artist Alphonse Mucha were the epitome of Art Nouveau illustration style. Art was drawn onto multiple stone lithographic plates representing particular colors, and resulted in a full-color effect. Color lithography, also called "chromolithography," was being used to produce advertising posters, business cards, and greeting cards and also for magazine covers and center pages (Joseph Keppler). Towards the end of the century, photoengraving allowed artists' original line art to be exactly reproduced without having to be interpreted through hand engraving. The halftone screening process was used to reproduce tonal paintings and photographs.

Arthur Boyd Houghton, book illustration (engraved by the Dalziel Bros.), 1868

Kate Greenaway, watercolor illustration, 1879

ออเบรย์ เบียร์ดสลีย์, book illustration in woodcut, from Salomé, a play by Oscar Wilde, 1894

Alphonse Mucha, lithographic print, "The Arts: Poetry," 1898

Joseph Keppler, colored lithograph, "Nevermore" (President William Henry Harrison), เด็กซน magazine, 1890

Howard Pyle became well-known for his illustrations in Harper&rsquos Monthly Magazine and his illustrated children&rsquos books. He told the story of the legendary Robin Hood in an illustrated novel and revealed the world of pirate lore to readers of his illustrated short stories. In the 1890s he decided that he wanted to teach what he had learned through experience. At the time there were no courses in any schools or colleges for studying illustration, so he offered his services to the Drexel Institute in Philadelphia, Pennsylvania and in 1896 began teaching there. In that first year he had five students of extraordinary talent&mdashthree women and two men: Violet Oakley, Elizabeth Shippen Green, Jessie Wilcox Smith, Maxfield Parrish, and Frank Schoonover. Pyle&rsquos classes grew from year to year as his reputation as a teacher spread. He created a special summer course for his most promising students that was held in an old mill along the Brandywine River in the village of Chadd&rsquos Ford, Pennsylvania, and in 1900 he opened his own, tuition-free school in Wilmington, Delaware. The training he provided produced a crop of confident and supremely skilled young artists whom Pyle personally shepherded into their first professional work. The narrative realism that Pyle and they practiced became the primary approach to illustration of the early 20th Century and would come to be called the &ldquoBrandywine Tradition.&rdquo

Howard Pyle, oil painting, "Walking the Plank," later engraved for Harper's Monthly นิตยสาร, 1887

Howard Pyle, oil painting, The Flying Dutchman, 1900


What voting rights issues remain today?

While voting rights in America have come a long way toward ensuring equal ballot access for all, many scholars and activists argue that the overtly racist Jim Crow laws of the past have given way to discriminatory policies, like voter ID laws, cuts to early voting, polling place closures, and limits to pre-registration.

Strict voter ID laws and other restrictions enacted by Texas and North Carolina in the wake of the Shelby County v. Holder were struck down in federal court, with one federal appeals court finding that North Carolina's law targeted "African Americans with almost surgical precision."

Among voting issues and controversies in recent years, in 2018, former Georgia Secretary of State and current Governor Brian Kemp was accused of putting 53,000 voter registration applications "on hold" for mismatched names, and incorrectly purging 340,000 voters from the rolls.

In North Dakota, where most Native Americans who reside on reservations only have a PO box, the US Supreme Court upheld a state law requiring voters to bring an ID to the polls with a residential address. The ruling left Native communities scrambling to obtain proper IDs just weeks before the election.

Along with the predominately non-white citizens of American territories like Guam and American Samoa, almost 6 million taxpaying Americans with felony convictions were barred from voting in the 2018 midterms due to state-level felon disenfranchisement laws.

In November 2018, voters in Florida approved a constitutional amendment overturning the state's disenfranchisement law for good, allowing around 1 million formerly disenfranchised residents to vote. The following year, the Florida Legislature passed a law that requires people with felony convictions to pay off any court fines and fees before they can register to vote, which critics say discriminates against poorer residents who cannot afford to do so. In July 2020, the Supreme Court allowed Florida to keep this law in place — it continues to be appealed.


ดูวิดีโอ: SVT Helgstudion väljer av misstag en Corona-förnekare för intervju


ความคิดเห็น:

 1. Nilrajas

  Happiness is a ball that we chase as it rolls and that we kick with our foot when it stops. - NS.

 2. Kosey

  Sorry, topic has tangled. Is taken away

 3. Banning

  ไม่สามารถ

 4. Atmore

  ไม่ได้ใช้

 5. Saadya

  I agree, useful message

 6. Annan

  I am assured, what is it - error.

 7. Rourke

  The phrase he would have just by the wayเขียนข้อความ